Eğitim

Eğitim Öğretim Yönünden Geleneksel Aile Yapısının Çözülmesi

Eğitim Öğretim Yönünden Geleneksel Aile Yapısının Çözülmesi! İnsan yaşamı, bir yanda sahip olduğu kimlik diğer yanda küreselleşen dünya ile ve çatışan eğilimlerle şekillenmektedir.

Eğitim Öğretim Yönünden Geleneksel Aile Yapısının Çözülmesi! Bilgi teknolojisi olarak adlandırılan günümüz dünyası, hem devrimin hem de kapitalizmin yeniden yapılanması ile şekillenmektedir. Böylece yeni bir toplum biçimi ortaya çıkmaktadır. Bu topluma ağ toplumu adı verilmektedir. Ağ toplumu, stratejik açıdan belirleyici unsurları bulunan ekonomik etkinliklerin küreselleşmesi neticesinde damgasını vuran insanlar gurubu olarak tanımlanmaktadır. Bilgi çağında ortaya çıkan yeni toplumsal yapı, bu ağlar olarak gösterilmektedir.

Ağ Topluluğu ile Ortaya Çıkan Toplumsal Yapı

Son zamanlarda insanların hem maddi hem de duygusal yönden desteklenmesi gibi özellikler gösteren çekirdek ailenin yerini bu ağ toplulukları almaktadır. Ortaya çıkan bu durum da, hem çocukları hem de insanları yaşamları süresince ardışık olarak aile ve aile olamama gibi bireysel düzenleme örüntüsü içerisinde izleme fırsatı tanımaktadır. Sanayileşmenin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde, toplum içerisinde ortaya çıkan hızlı değişmelere paralel olarak kentleşmelerin neticesinde aile yapısı önemli değişiklikler göstermektedir. Günümüz aile yapısı oldukça küçülmüş bir hale dönmektedir. Geleneksel aile yapısında üç kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile tipi, anne ve baba ile birlikte çocukların oluşturduğu yaygın çekirdek aile tipine dönüşmektedir.

Günümüz toplum yapısında kendini net bir şekilde ortaya koyan aile yapısının çözülmesi, toplumsal katman içerisinde yaşanan değişim ile de kendini göstermektedir. Ailelerin gün geçtikçe küçülmesi ve yaşanan dönüşümün aile bireylerini kendi içerisinde sorunların kabarmasını tetiklemesi sıklıkla gözlemlenmektedir. Ayrıca oluşan dış etkenlerin yoğun bir şekilde oluşturduğu baskı karşısında korumasız aile yapısı, her geçen gün daha da çözülme göstermektedir. Toplumsal yapının zemininde oluşan çatlaklık, daha fazla artmakta ve toplumun geleneksel aile yapısını temelden sarsmaktadır.

Eğitim Üstünde Çözülmenin Etkileri

Geleneksel aile yapısının çözülmesi ile birlikte ortaya çıkan çeşitli aile tipleri, bir yanında eğitimi diğer yanda okulu olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle okullarda gerçekleştirilen veli toplantıları esnasında birçok öğrencinin velisinin toplantıya katılmaması, öğrencilerin performansı açısından olumsuz etki bırakmaktadır. Geniş aile özelliği gösteren öğrencilerin mutlak surette bir temsilcisinin veli toplantısında bulunduğu, ancak diğer aile tiplerinde bunun görülmediği gözlemlenmektedir. Öğrencilerin durumlarının görüşüldü bu ortam, eğitim öğretim için oldukça önemli gösterilmektedir. Öğrencilerin okulla bütünleşmesi ya da duygusal zayıflığı ve dikkat dağılımı gibi sorunlarının ortadan kaldırılması konularına değinilememesini doğurmaktadır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu